fredag 11. mai 2007

Scrabble I, 2. runde

Den første runden visste seg å være forholdsvis enkel, og alle forslagene som ble vurdert benyttet alle brikkene, og dermed fikk 50 poeng i bonus. Faktisk var det mulig å velge mellom flere bonusord, og det må jo sies å være en sjeldenhet.

GENE?NB var brikkene som ble trukket, hvorav det faktisk var mulig å skrive både B(O)NGENE og B(I)NGENE, hvor den blanke brikken er i parentes. Ingen kunst å få ut alle brikkene, men pass på å få med dobbelt bokstavpoeng på B-en, som totalt sett med dobbelt ordpoeng gir 8 poeng ekstra.

Løsningen som gir flest poeng er altså fra rute H4: B(O)NGENE, som da gir 10 poeng for selve bokstavene, 4 ekstra poeng for B-en på dobbelt bokstavpoeng, og dobbelt ordpoeng for midtfeltet, samt 50 poeng i bonus. 10 + 4 = 14 x 2 = 28 + 50 = 78 poeng. En forrykende start, med andre ord. B(O)NGENE ble valgt framfor B(I)NGENE, rett og slett fordi førstnevnte forslag kom først!

Neste runde er mer krevende:

Trykk på bildet for en større versjon. Legg ut brikkene slik at de gir flest poeng. Vi følger vanlige regler i Scrabble. Godkjente ord bør finnes enten i Bokmålsordboka eller Kunnskapsforlagets ordbøker, men all vurdering er basert på skjønn. Forkortelser og egennavn godtas aldri.

Send inn ditt forslag på e-post til norskscrabble@gmail.com innen torsdag formiddag. Vi spiller videre neste fredag med det forslaget som fikk flest poeng. Ta med følgende opplysninger i e-posten:

1. Ta med startkoordinaten til den første brikken du legger ut. Legges ordet vannrett, begynn med bokstav (f.eks. H4), legges ordet loddrett, begynn med tallet (4H).

2. Skriv ned de brikkene du bruker i STORE bokstaver etter den rekkefølgen de legges på brettet. Ikke skriv ned bokstaver du bruker som allerede ligger på brettet, men du kan for enkelhetsskyld markere disse med en bindetrek, f.eks. ST-O-RE.

3. Skriv ned poengsummen for denne runden, inkludert alle bonuser.

4. Skriv ned din totale poengsum for spillet.

5. Skriv ned hvilket navn, ekte eller alias, du ønsker at vi kan benytte oss av når vi gjennomgår oppgaven. Du kan selvsagt være helt anonym.

Bruk gjerne kommentarfeltet til å diskutere problemstillinger, spørsmål og andre ting knyttet til oppgaven, men send inn svar på e-post før du leser og kommentere oppgaven i kommentarfeltet.

Lykke til! Vi scrabbles neste uke.

Ingen kommentarer: