fredag 4. april 2008

Scrabble I, 10. runde: RØRA


Legg ut brikkene slik at de gir flest poeng. Vi følger vanlige regler i Scrabble. Godkjente ord bør finnes enten i Bokmålsordboka eller Kunnskapsforlagets ordbøker, men all vurdering er basert på skjønn. Forkortelser, symboler, egennavn og genetivs-s-ord godtas ikke. Trykk på bildet for en større versjon.

Takk til dere som sendte inn løsningsforslag på forrige oppgave – det ble faktisk ny deltakerrekord. Jeg oppfordrer alle som leser denne siden til å sende inn forslag, og jeg godtar også at dere sender inn flere forslag hvis dere skulle komme på bedre tanker.

Vinnerlegget ble i8 RØRA, hvorav Ø-en lager to ord med dobbelt bokstavpoeng. I tillegg dannes ordene ER to ganger, sammen med NØ (som for øvrig er imperativ av verbet nøde, som betyr tvinge, presse eller be, overtale, formå). Løsningen gir da 28 poeng. Nesten like bra var m10 RØRA, som danner ordene RU og ØS og som dessuten dekker dobbelt ordpoeng. Denne løsningen gav bare 27 poeng.

Først ute med best løsning var Evy Alice Kjønigsen. Gratulerer! Vi summerer også opp totalpoeng, og vi lover en liten påskjønnelse til den spilleren som klarer flest godkjente poeng i løpet av hele denne første Scrabble-runden. Til nå har det vært mulig å oppnå 282 poeng ved deltakelse i samtlige runder (som for øvrig ingen har vært med på).

Vi trekker fire nye bokstaver, og vi sitter med EJKSTVÆ på hånda. Send inn ditt forslag på e-post til norskscrabble@gmail.com, og vi spiller videre med det forslaget som fikk flest poeng. Ta med følgende opplysninger i e-posten:

1. Ta med startkoordinaten til den første brikken du legger ut. Legges ordet vannrett, begynn med bokstav (f.eks. h4), legges ordet loddrett, begynn med tallet (4h).

2. Skriv ned ditt forslag til ord med STORE bokstaver, skriv eventuelle blanke brikker med liten bokstav: SToRE. (Ta med hele ordet, selv om enkelte av bokstavene allerede finnes i andre ord).

3. Skriv ned poengsummen for denne runden, inkludert alle bonuser.

Hvis du ønsker, kan du ta med disse opplysningene også:

4. Skriv ned din totale poengsum for spillet (hvis du har deltatt før)

5. Andre ord som blir dannet.

Ditt forslag til løsning kan for eksempel se slik ut: i8 RØRA +28 282 ER, NØ, ER – en standard for Scrabble-notasjon.

Bruk gjerne kommentarfeltet til å diskutere problemstillinger, spørsmål og andre ting knyttet til oppgaven, men send inn svar på e-post før du leser og kommentere oppgaven i kommentarfeltet.

Lykke til! Vi scrabbles.

Ingen kommentarer: